Lista usług

Cena transportu maszyny wynosi 3,00 PLN/1 km

Łączny koszt kalkulowany jest według licznika samochodu. Opłata pobierana jest za przejazd w obie strony. W cenie wliczony jest
załadunek/rozładunek urządzenia.

UWAGA: Koszt dowozu urządzeń na budowę i odbioru urządzeń z budowy kalkulowany jest niezależnie.

Uzyskaj więcej informacji na temat tych usług:

e-mail: biuro@sirent.eu

Transport

Kaucja jest pobierana jednorazowo, w zależności od wynajmowanego urządzenia. W razie drobnych uszkodzeń firma SiRent zastrzega sobie potrącenie części a nawet całości kaucji. Gdy jednak koszty naprawy sprzętu przewyższają daną kucję firma bezpośrednio ustali kwotę odszkodowania.

Kaucja

Wynajem Maszyn Budowlanych

SiRent

D.C.design